Brezplačna revija za ureditev bivalne okolice

Izgradnja strehe

Dobra streha nad glavo je eden osnovnih pogojev za kvalitetno bivanje. Vendar kljub temu vedno znova vse preveč investitorjev varčuje tako pri materialu kot kakovosti izvedbe. Na začetku sicer manjšo investicijo praviloma že v naslednjih letih preplačajo s ponovno temeljitejšo sanacijo. Če se že lotimo izdelave nove ali prenove stare strehe, se jo naj s strokovnim pristopom in uporabo dovolj kvalitetnih materialov.

Ko pričnemo razmišljati o izvedbi nove ali temeljiti prenovi dotrajane strehe moramo kot prvo vedeti, da je katerakoli streha najbolj obremenjen in izpostavljen del hiše. Absolutno nas mora obvarovati pred vsemogočimi vremenskimi neprilikami kot je močna poletna sončna pripeka, dež ali toča, sneg ali zmrzal in celo pred močnejšimi viharji. V našem geografskem področju, kjer so med poletjem in zimo izredno velika temperaturna nihanja, je streha nad glavo ena izmed poglavitnih dejavnikov, da bodo bivalni prostori desetletja dovolj zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Predvsem zaradi tega moramo mi kot investitor pri izbiri strešnih materialov in pri sami gradnji posvetiti dovolj pozornosti - več kot se jo največkrat posveča pri nas. Hudo zmotno je mnenje, da pri strehi lahko s cenejšim in praviloma manj kvalitetnim materialom ter ugodnim izvajalcem privarčujemo lep del denarja. Ponovna adaptacija bo v takšnem primeru skoraj zagotovo kaj kmalu zopet potrebna, in bo s tem finančno gotovo presegla začetno sicer višjo investicijo s kvalitetnim materialom in kakovostno montažo.
Še nekaj desetletij nazaj je bila streha na hiši precej manj pomembna kot je danes. Pri klasični starejši dvokapni strehi z lesenim nosilnim ostrešjem praviloma njeno podstrešje ni bilo izkoriščeno za bivanje, temveč je bilo namenjeno le za odlaganje stare krame in sušenja perila. Zaradi tega je tudi malo slabša streha zadovoljivo opravljala svojo osnovno nalogo zaščite pred dežjem in snegom. Prostorno veliko in pretežno prazno podstrešje je pri letnih nihanjih v zunanji temperaturi in vlažnosti služilo kot tamponska ali izolacijska cona med zunanjostjo in spodnjimi bivalnimi prostori ter tako pripomoglo k primerni mikroklimi v stanovanju. V podstrešnem prostoru, ki se je skozi zračne odprtine ob kapi in med strešniki dovolj prezračevalo, vlaga iz spodnji prostorov ali iz strehe ni mogla povzročiti bistvene škode. Preko zime je bilo v spodnjih stanovanjskih prostorih z dovolj toplotno izolirano stropno ploščo povsem dovolj toplo. V poletju pa sta kljub z vročino pregretimi strešniki, prazni podstrešni medprostor in izolirana plošča dajala dovolj izolacije za prijetno klimo v stanovanju.
Danes, ko se vse več mladih družin odloča v hiši staršev izgraditi v podstrešnih prostorih svoje stanovanje, pa streha kar naenkrat prevzema povsem nove dodatne naloge in obremenitve. In ne samo pri starejših hišah, tudi v novogradnjah so v današnjem času aktualne pritlične in nizke stanovanjske hiše, kjer projektanti praviloma načrtujejo, da bodo bivalni prostori tudi pod streho. Hkrati je s tem tudi celotni prostor v hiši maksimalno gospodarsko in energetsko bolj izrabljen. Vedeti pa je potrebno, da je z bivalnim podstrešjem le pravilno izdelana streha (prezračevanja streha) s kakovostnimi materiali garancija za ugodno bivanje v prostoru tik pod streho.

Ko je ostrešje dotrajano

V osnovi so za sanacijo strehe možni štirje med seboj različni razlogi. Prvi razlog je že uvodoma omenjena dotrajanost strehe, zatem je lahko dosežena načrtovana življenjska doba strehe, tretji razlog je adaptacija celotnega objekta in četrti menjava namembnosti podstrešnega prostora.
Vedeti moramo, da bo sanacija strehe precej bolj obširna in finančno večja obremenitev, če se bo pričela šele v fazi njene tako močne dotrajanosti, ko prične ta puščati. S tem je škoda na strehi in pogosto tudi na objektu že nastala. Na hitro in cenovno ugodno sanacijo lahko v takšni fazi dotrajanosti strehe takoj pozabimo.
Najprej naj izbrani izvajalec oziroma krovski mojster temeljito preveri stanje strešne konstrukcije in same kritine. Če ima podstrešni prostor zaključno stropno oblogo, je stanje celotnega ostrešja težko oceniti, saj je z obeh strani popolnoma zaprt. Dejansko stanje se lahko vidimo šele, ko odstranimo celotno kritino. Na celotnem ostrešju preverimo ali so ga na kateremkoli njegovem delu napadli lesni zajedavci, je kakšen strešni element pričel trohneti ali je fizično poškodovan. Na podlagi stanja strehe mojster oceni potrebno obširnost sanacije in nam izdela predračun za celotno storitev. Še pred sanacijo starega ostrešja moramo ugotoviti zakaj je prišlo do njegove poškodbe. Ta ima lahko različne vzroke. Od zamakanja skozi kritino, do preobremenitve ostrešja ali poškodb zaradi vplivov insektov.
Če mojster pri pregledu ugotovi napake le na določenih delih ostrešja, je njih potrebno sanirati. Ob tem se zamenja le poškodovani del ostrešja. Ohranjeni in nepoškodovani leseni elementi lahko ostanejo. Zamenjava celega ostrešja zaradi nekaj poškodovanih lesenih tramov je nesmiselna. V primeru slabega stanja celotnega ostrešja, kjer je ogrožena njegova zadostna statična trdnost, je pa priporočljivo, da se ostrešje v celoti zamenja. Na splošno velja, da je potrebno celotno strešno konstrukcijo zamenjati, če je poškodovanega približno več kot 20% lesa.
V primeru menjave celotne strešne konstrukcije je najbolje, da njo nadomestimo s čim bolj podobno novo konstrukcijo, saj mora ta ustrezati naklonu strehe. Tudi teža naj ne bi bila večja od prvotne. Če smo se že odločili za težjo strešno konstrukcijo, se naj vsekakor predhodno posvetujemo z za to usposobljeno osebo.
Še posebej naj pozornost v zadostno nosilnost ostrešja namenimo v primeru zamenjave stare lažje kritine z novo težjo kritino. Ob dimenzioniranju nosilnosti obstoječega ostrešja moramo upoštevati njegovo starost oziroma “utrujenost” nosilnih elementov. S povečanjem teže kritine se sorazmerno povečajo tudi zahtevane dimenzije lesenih tramov v ostrešju. Pred sanacijo strehe s težjo kritino naj preverimo celotno statiko objekta, vključno z nosilnimi stenami. Če je bila konstrukcija stavbe prvotno načrtovana za lahko kritino, se težava lahko pojavi tudi pri nosilnih stenah.
Staro leseno konstrukcijo, ki je v zadovoljivem stanju, naj na novo zaščitimo s sistemskimi premazi proti zajedavcem. Kot prvo naj temeljito očistimo strešno konstrukcijo z enkratnim ali dvakratnim pranjem, saj moramo sprati čim več cvetnega prahu in alg z lesenih površin. Po drugem pranju speremo še ostalo umazanijo in ostankov belila. Boljši oprijem nanosa premaza omogočimo z nanašanjem veziva. Njega naj nanesemo v dveh slojih, saj prvi sloj suha lesena površina zelo hitro vpije. Med prvim in drugim nanosom naj mine vsaj ena ura. Po nanosu drugega sloja premaza naj se lesena konstrukcija vsaj za 12 ur dovolj osuši.

Ko je kritina dotrajana

V največ primerih moramo pri dotrajani strehi zamenjati celotno strešno kritino. Le tako bomo izvedli temeljito sanacijo strehe in ne bo potrebne njene ponovne adaptacije nekaj naslednjih desetletij. Ob menjavi kritine je tudi v primeru iste njene nove vrste priporočljivo, da zamenjamo strešne letve. Ker starejše strehe praviloma niso imele izvedenega prezračevalnega kanala, naj z dodatnimi letvami izdelamo tudi sistem prezračevanja in vgradimo sekundarno kritino.
Ne tako pogosto, vendar kljub temu obstajajo primeri sanacij streh, kjer je kritina bila sicer še brezhibna, vendar je zaradi njene nestrokovne ali površne vgradnje prihajalo do zamakanja. V tem primeru ponovno, vendar pravilno in natančno vgradimo isto kritino.
Če streha prične zamakati še v času pričakovane življenjske dobe kritine, je običajno dovolj, da zamenjamo le določene kritične strešnike. V primeru, da streha začne puščati po izteku prej omenjenega obdobja, pa je ekonomsko najbolj smiselno, da zamenjamo celotno kritino, saj se lahko nadejamo, da bo do zamakanja prihajalo čedalje bolj pogosteje.
Na podlagi trajanja garancije, katero zagotavlja proizvajalec, lahko ocenimo pričakovano življenjsko dobo kritine. Odvisno od materiala in dodatkov iz katerih je izdelana kritina ter od vsakega proizvajalca posebej ima vsaka kritina določeno pričakovano življenjsko dobo. Ta je lahko od 10 pa tudi do 50 let. Sicer je 50 let nenavadno dolga doba in je marsikdaj bolj komercialna poteza kot kaj drugega.
Da preprečimo propad strehe v času, ko ta že prične puščati, bo pametna oziroma gospodarna odločitev, da se odločimo za menjavo kritine po poteku njene načrtovane življenjske dobe. In to kljub temu, da je ta še v razmeroma dobrem stanju. To sicer na prvi pogled zgleda nenavadno, vendar marsikdaj s tem preprečimo škodo, ki je sicer lahko večja od stroškov sanacije.
Adaptacija strehe bo nujna tudi v primeru, ko želimo prazno podstrešje preurediti v bivalne prostore. Takšni prostori pa potrebujejo pogoje za normalno bivanje. S tem je mišljena predvsem zadostna izolacija strehe in zadostna osvetlitev prostorov.
Večina hiš s praznimi podstrešji, ki so bile zgrajene pred dvajsetimi in več leti, imajo dovod svetlobe v prostor pod streho le skozi okna na čelni fasadni strani. Svetlobo pa bodo potrebovali tudi prostori v osrednjem tlorisnem delu podstrešja. S tem bo potrebna vgradnja novih strešnih oken, izgradnja frčad v strehi ali obsežnejša sprememba strešne konstrukcije z novo obliko mansardne strehe.
Trajanje sanacijskih del na strehi je odvisna od obsega del, velikosti strehe in usposobljenosti ter števila mojstrov krovske ekipe. Celotna adaptacija strehe z zamenjavo tudi kompletne strešne konstrukcije običajno traja od 7 do 14 dni.
V primeru prenove strešne konstrukcije, pri kateri ne bomo spreminjali tako velikosti kot oblike objekta, pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna. Gradbeno dokumentacijo pa moramo urediti v primeru spreminjanja zunanjih mer objekta.

Vzdrževanje strehe

Z leti se na vsaki strehi nabere več ali manj umazanije. Padavine sicer odstranijo nekaj te umazanije, vendar ne morejo preprečiti razrast organizmov, kot so lišaji in mahovi. Obseg njihovega pojava je odvisen od okoljskih pogojev, ki pa se lahko razlikuje tudi na različnih mestih sicer iste strehe. Rast lišaja in mahu na strehi diktirajo predvsem temperatura in vlažnost ozračja, višina in usmeritev strehe ter lokacije bližnjih dreves. Kolikor bolj je površina kritine hrapava, toliko lažje in hitreje se na njej kopiči umazanija. K dodatnem onesnaženju strehe lahko pripomorejo še cvetni prah, prah z bližnje makadamske ceste ali gradbišča, gnojila z bližnje kmetijske površine, ipd. Trdovratna umazanija se lahko nabira na skoraj katerikoli vrsti strešne kritne. Tako na betonski ali opečni, kot tudi na kovinskih kritinah.
Strešna kritina, prekrita z lišajem in mahom marsikdaj predstavlja zgolj estetski problem, lahko pa pride do resnih poškodb in celo do puščanja strehe. Zato je vsekakor pametno, da streho redno vzdržujemo in jo po potrebi tudi očistimo. Z rednim negovanjem strehe bomo torej ne samo izboljšali celosten videz objekta, ampak tudi podaljšali življenjsko dobo kritine. Najbolj učinkovito in trajno bomo lišaj in mah s strehe odstranili s pomočjo specializiranega kemičnega čistila. Takšno čistilo ne bo uničilo samo rastja, temveč tudi spore, ki privedejo do razvoja organizmov. Za izbiro ustreznega čistila se naj pozanimamo pri proizvajalcu naše strešne kritine ali pri usposobljenem izvajalcu čiščenja streh.
Spore organizmov na kovinski kritini ali ostanke razrasti po kemijski obdelavi s čistilom na takšni kritini lahko enostavno in hitro odstranimo s curkom vode s pomočjo visokotlačnega čistilca. Mah na engobirani ali glazirani površini glinene kritine pa lahko očistimo le s pomočjo vodnega curka pod tlakom in brez uporabe kemičnih sredstev.
Poleg lastne varnosti moramo ob tem biti pazljivi, da kritino s težo telesa ali s premočnim vodnim curkom ne poškodujemo. Če tega nismo vešči, bo gotovo bolje, da kompletno čiščenje strehe zaupamo usposobljenem izvajalcu, saj bo z ustreznimi sredstvi in tehnikami dela dosegel vsekakor boljši učinek kot mi sami.
Tekom svoje pričakovane življenjske dobe strešna kritina bolj ali manj spremeni svoj barvni videz, kar je odvisno predvsem od vrste kritine. S tem kritina deluje dotrajana in kazi celoten objekt. Enostavna in hitra rešitev tega je uporaba posebnega premaza za zaščito strehe. Novi premaz na strehi bo lahko podaljšal življenjsko dobo kritne tudi za več desetletij. Strešni premaz, ki je okolju prijazen, bo tudi preprečil nov pojav alg in mahu. Takšen premaz je v ponudbi v več barvah, tako da lahko po želji tudi spremenimo barvo naše strehe. Nenazadnje pa je investicija v nakup novega strešnega premaza in njegovega nanosa bistveno manjša v primerjavi z nakupom in montažo celotne nove strešne kritine.
Še preden se odločimo za nakup takšnega zaščitnega premaza, naj usposobljen izvajalec temeljito pregleda našo obstoječo streho in po potrebi izvede manjša popravila. Zatem mora z ustrezno čistilno napravo streho očistiti tako, da odstrani ves mah, alge in druge umazanije. Šele na koncu postopka pa sledi nanos premaza.

Obvezna strešna izolacija

Pri neizkoriščenem podstrešju je zadostno zaščito pred dežjem in snegom opravljala tudi malo slabša streha.
S sedanjim vse bolj pogostim podstrešnim stanovanjem pa streha prevzema bistveno večjo odgovornost.
Zahteve glede največje dovoljene toplo-tne prehodnosti posameznih konstrukcij, med katere se uvršča tudi streha, so nav-edene v pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) oziroma v pripadajoči tehnični smernici o učinkoviti rabi energije. Streha mora v skladu s PURES in pripadajočo tehnično smernico zagotavljati primerno raven toplotne zaščite in učinkovite rabe energije.
Predvsem zaradi podstrešnega stanovanja mora biti streha dovolj toplotno in tudi hidro izolirana. Kakovostna toplotna izolacija poleti preprečuje vdor vročine, pozimi pa izgubo toplote. Z izvedeno hidroizolacijo pa se vlagi prepreči, da bi pronicala v toplotno izolacijo in tako zmanjševala njeno učinkovitost.
V kolikor nameravamo imeti tik pod streho stanovanje, je edina prava izbira toplotno izolirana in prezračevana streha. Poleg vgrajene strešne izolacije je značilnost takšne strehe, da ima prezračevani kanal. S tem usodno pripomore k zadostnem odvajanju izparine in hkratnem preprečevanju prenosa vročine iz pregrete kritine znotraj bivalnih prostorov. Vedeti pa je potrebno, da je izgradnja takšne strehe bistveno bolj strokoven poseg kot izdelava klasične hladne in neprezračevane strehe.
Toplotno izolirana streha je sestavljena po naslednjem zaporedju. Pod strešno kritino poteka vzdolžno in prečno letvanje. S pridobljenim vmesnim praznim prostorom se preko odprtin na kapu in slemenu zagotovi pretok zraka, da vlaga lahko izpari. Pod strešnimi letvami je nameščena paroprepustna vetrna pregrada. Pod folijo je sloj toplotne izolacije in pod njim parna ovira. Pod parno oviro sledi še nosilna konstrukcija in zaključna stropna obloga.
Za dosego ugodne klime v mansardnem prostoru je ključnega pomena vgradnja dovolj debelega in kvalitetnega izolacijskega sloja. V namen toplotnega izoliranja strehe so sedaj v ponudbi različni klasični materiali kot je steklena volna, mineralna volna, stiropor in materiali, ki so v zadnjem času vse bolj aktualni. Med njih sodijo celulozni kosmiči, lesena vlakna in bombaž. Vsaka od teh je glede kakovosti zadovoljiva izolacija, vendar samo, če je vgrajena pravilno, natančno in v dovolj debelem sloju. Izolacijski material mora biti položen tesno med špirovce in tudi čez njih v debelini od 25 do 30 cm.
Zaradi nastajanja kondenza znotraj takšne strehe je poleg toplotne izolacije nujno potrebna tudi parna in vetrna zapora. Slednja je bolj poznana pod nazivom sekundarna kritina oziroma paroprepustna folija. To je posebna večslojna folija z visokim učinkom paroprepustnosti. Odporna je tako na UV sevanje kot tudi na visoke temperaturne razlike. Poleg njene osnovne namembnosti, katera je v zmožnosti prepuščanja pare in preprečevanja vdora vode, folija služi še kot nekakšna rezervna kritina in kot dodatna vetrna ter zračna zapora.
Če paroprepustna folija ne bo na vseh mestih natančno in pravilno vgrajena, ne bo služila svojemu namenu. Položena mora biti po celotni strešni površini. Od spodnje kapi, do slemena. Medsebojni stiki folije se morajo na vseh mestih prekrivati. Na robu kapi strehe mora biti folija tako pritrjena, da kondenz nemoteno odteka v žleb. Najbolj kritična mesta so tista, ki so še posebej občutljiva na zamakanje. To so mesta pri dimniku, zračnikih, televizijski anteni in podobnih pregibnih mestih.

Katero kritino izbrati?

Nedvomno kritina poda odločilni in najvidnejši pečat pri celotni strehi. Kljub lepi obliki strehe bo nepravilno izbrana kritina močno pokvarila videz cele hiše in tudi okolice okrog nje. Zatorej se naj ne zatečemo takoj k najbližjem prodajalcu kritin, ampak se s preudarnim in vztrajnim poizvedovanjem razglejmo po širšem trgu s strešniki.
Še bolj kot pri novogradnji je pri sanaciji strehe potrebno biti pazljiv pri izbiri vrste kritine, saj še zdaleč ni za vsako streho primerna vsaka kritina. Že prej je bilo omenjeno, da je pri izbiri kritine potrebno upoštevati njeno težo glede na nosilnost obstoječega ostrešja. Poleg tega je potrebno upoštevati še naklon strehe, njeno obliko in tudi morebitno vgradnjo strešnih oken ter videz bližnje arhitekturne okolice.
Odvisno od materiala in dimenzije strešnikov so ti za določen strešni naklon bolj primerni in za drugega manj. Ob tem velja posplošeno pravilo, da je streha z bolj strmim naklonom primernejša za območje z obilnejšimi padavinami. Položnejša streha pa prevladuje na področji z manj padavinami. Na strmejši strehi so običajno kritine manjših dimenzij, na položnejši pa ravno obratno.
Katerakoli kritina pa mora vsekakor v zadostni meri biti odporna na vse vremenske razmere, ki so lahko v našem okolju. Torej tako na ekstremno obtežbo z snegom, orkanskim vetrom, hujšimi nalivi, debelejšo točo, nizkimi zimskimi temperaturami, kot na vroče poletno sonce. V njeni načrtovani življenjski dobi se ob teh pogojih ne sme poškodovati, niti bistveno spremeniti tehnične lastnosti ali videz.
Poleg vsega navedenega naj ob izbiri nove kritine upoštevamo tudi enostavnost in hitrost njene montaže, možnost poznejše menjave dotrajanih elementov in tudi ali je kritina narejena iz zdravju neškodljivih materialov.
Pri sanaciji strehe investitorji marsikdaj izberejo barvo in obliko kritine, katera se ne sklada z arhitekturno obliko hiše in okolice okrog nje. Upoštevamo naj tudi to dejstvo.
Čeprav na prvi pogled mogoče ne zgleda tako, je betonska kritina primerna skoraj za vse vrste strešnih naklonov. Tako za položno streho, kot za strmo z več kot 60° naklona, le da je v tem primeru potrebno pritrditi vsak strešnik posebej. Optimalni naklon za to vrsto kritine je sicer od 20 do 45 stopinj. V osnovno betonsko zmes proizvajalci dodajajo različne barvne pigmente. S tem je barva dodana v maso strešnika in ne le na njegovo površino. Betonski strešnik je precej vzdržljiva kritina, saj ima beton kot material lastnost, da se mu z leti povečuje trdnost in s tem kakovost. Ker vpija zelo malo vode, je majhna možnost poškodbe kritine zaradi vlage in zmrzali. Tudi barvna lestvica betonske kritine je danes bistveno daljša v primerjavi z leti nazaj. Rdeča, črna, siva in rjava barva so le ene izmed najpogostejših barv takšnega strešnika. Poleg opečnega strešnika sodi betonski med težjo skupino kritine, kar je pri sanaciji strehe potrebno upoštevat.
Osnoven material za izdelavo opečne kritine je glina. Odpornost opečne kritine na vpliv UV žarkov, kislin, ognja in mehanskih poškodb je pogojena z uporabo čim bolj čiste gline, katera nima primesi. Z obdelavo engobaste ali glazurne površine se doseže, da je ta nepropustna na vodo. Ker ima glina sposobnost zadržati vlago in jo kasneje spet oddati, je to v primerjavi z nekaterimi drugimi kritinami določena prednost, saj na spodnji strani strešnikov ne nastaja kondenz. Najbolj pogosta oblika opečnih strešnikov je bobrovec. Primeren je za strešni naklon od 35 do 40 stopinj. Z načinom dvojnega prekrivanja je primeren tudi do 60 stopinjski naklon.
Še nekaj desetletij nazaj kovinska oziroma pločevinasta kritina ni bila konkurenčna klasičnim opečnim ali betonskim strešnikom, saj ni imela dovolj dobre protikorozijske zaščite in dodatnih kakovostnih slojev za izboljšavo estetskih ter tehničnih lastnosti kritine. Danes je zlasti zaradi velikega tehnološkega napredka pri proizvodnji kritin povsem druga slika. S pomočjo sodobnih postopkov izdelave je sedanja pločevinasta kritina že na moč podobna klasičnemu opečnemu strešniku. Pločevina kritine je lahko profilirana v številne različne oblike klasičnih strešnikov bobrovca, zareznika ali skodle v široki paleti barv.
Kar nekaj pomembnih odlik ima sedanja (dovolj kakovostna) pločevinasta kritina. Med najbolj pomembnimi je njena trajnost. V primerjavi z ostalimi materiali pločevinasta kritina ni porozna. Zaradi tega temperaturne spremembe v kombinaciji z vlago ne uničujejo materiala. Druga pomembna odlika je njena odpornost na vremenske ujme. Katerakoli takšna kritina je mehansko pritrjena in s tem odporna na močnejše vetrove. Odporna je tudi na debelejšo točo, kar sicer ne velja za nekatere druge kritine. Njena tretja pomembna odlika je lahka teža kritine. Teža betonske ali opečne kritine je približno 50 kg/m2, medtem ko je teža pločevinaste kritine manj kot 10 kg/m2. Nekateri modeli takšne kritine imajo težo celo 5 kg/m2. S tem so ti še posebej primerni v primeru sanacije strehe, ko zamenjamo kritino, staro ostrešje pa ostane. Poleg tega določene lahke pločevinaste kritine omogočajo njihovo polaganje direktno na staro kritino. S tem ni dodatnih stroškov odstranjevanja stare kritine, prihranek pa je tudi na času obnove strehe.
Odveč je bojazen, da bi bila streha iz jeklene oziroma pločevinaste kritine bolj podvržena udaru strele kot streha iz ostalih materialov. Največkrat strela prizadene najbolj izpostavljeno točko. Številni poslovni in gospodarski objekti so zgrajeni iz pločevine, ki pa niso nič bolj podvrženi udaru strele kot klasični stanovanjski objekti.
Z razliko od nekaterih drugih vrst strešnikov je pločevinasta kritina vodoodporna. Zaradi tega pri nizkih zimskih temperaturah ne more priti do deformacij z lomljenjem kritine.
Na trgu so v skupini pločevinastih kritin v ponudbi plošče iz pocinkane galvanizirane pločevine, plošče iz trapezne pločevine ali iz različnih kovin ter toplotno izolacijske gradbene plošče. Najbolj osnovne izvedbe pločevinastih kritin so izdelane le iz sloja pločevine, ki je bolj ali manj zaščiten pred neposrednimi vremenskimi vplivi. Sedanji vse bolj izpopolnjeni sistemi takšnih kritin pa imajo v sestavi poleg osnovnega pločevinastega sloja še dodatne različne sloje tako za zaščito pred zunanjimi vplivi, kot tudi za izboljšavo njihovih različnih drugih lastnosti. Jeklena kritina z dodatnimi površinskimi sloji se ne segreje nič bolj kot betonski ali keramični strešniki. V večernem času pa se hitro ohladi in s tem ne pregreva notranjost objekta.
Za strehe stanovanjskih hiš so aktualni zlasti sedanji pločevinasti strešniki s posipom. Ti so v obliki manjših formatov strešnih plošč, kar zagotavlja močnejšo pritrditev v primeru vetra. Toplotni raztezek je manjši in s tem večja stabilnost kritine. V primerjavi s kritino v velikih formatih je delo z manjšimi strešnimi ploščami precej lažje, saj montažo lahko opravi celo ena sama oseba. Manjši elementi omogočajo zelo natančno delo, pri tem pa je tudi manj odpadka. Z razliko od kritine z velikimi ploščami je videz strehe s kritino malih formatov tudi precej lepši.
Odvisno od proizvajalca in modela ima takšna kritina več slojev. Osnoven sloj je jeklena pločevina, zaščitena s prašnim barvnim slojem, obojestranskim alu-cink nanosom, ipd. Sedanje kakovostne izvedbe takšnih kritin imajo vgrajene dodatne akrilne zaščitne sloje. Na ta način zagotavljajo več desetletno garancijo pred rjavenjem. Na zunanjo stran strešne pločevine je nanešen naravni mineralni granulat (kamnita zrna), ki poda končno podobo kritine. Mineralni granulat precej poveča zvočno izolacijo strehe in duši hrup padavin. S tem je odveč bojazen, da bi takšna streha v času dežja povzročala več hrupa kot streha s težko kritino iz betona ali opeke.
Če se odločimo za pločevinasto kritino, naj bomo pozorni na različne cenovne razrede, saj tukaj velja podobno kot pri ostalem gradbenem materialu - če plačaš več, tudi več dobiš. Čeprav so na videz takšne kritine med sabo podobne, se razlika skriva v kakovosti pločevine in njeni zaščiti proti rji. Določeni modeli takšnih kritin omogočajo izdatnejše prekrivanje med elementi, s tem pa je zagotovljena boljša vodotesnost strehe. Pomembno je tudi, da je kritina na strešno konstrukcijo pritrjena na več mestih. Le tako bo takšna streha dovolj trdna tudi ob ekstremno močnem vetru.

Zaključna kleparska dela

Predvsem v primeru temeljite prenove strehe so na koncu potrebna še različna zaključna dela, katerih se ne moremo izogniti. To so montaža novih žlebov in odtočnih cevi, snegobranov, obrob ob dimniku in zračnikih ter ostalih podobnih strešnih elementov.
Precej vrsto let je bila pocinkana pločevina glavni in skoraj edini material iz katerega so se izdelovali žlebovi ter odtočne cevi. Z dostopnejšimi cenami ostalih materialov sta pocinkano pločevino že močno izpodrinila baker in barvan aluminij. Ker sta takšna materiala popolnoma odporna proti koroziji, se je življenjska doba žlebov seveda občutno podaljšala.
Da ob močnejšem nalivu voda iz žlebu ne teče po fasadi, mora žleb imeti notranjo steno do 2 mm višjo kot zunanjo. Žleb naj bo vgrajen tako, da ima padec proti odtočni strani od pol do enega centimetra na tekoči meter žleba. S tem, da večja kot je površina strehe, večji naj bo padec žlebu, da voda hitreje odteka v odtok. Za večje strešne površine (do 100 m2) je primerna širina žleba 100 mm in odtočne cevi 125 mm, za manjše površine (do 25 m2) pa je dovolj 70 mm in profil odtočne cevi 50 mm. Odtočne cevi z objemkami ali s cevnimi sidri pritrdimo na fasado. Da ne prihaja do galvanskih napetosti pri stikih, so kljuke, ki nosijo žlebove, praviloma iz enakega materiala kot žlebovi. Kljuke morajo biti dovolj močne, saj je treba upoštevat poleg lastne teže žleba še viseči sneg iz strehe. Sicer pa mora biti žleb pritrjen tako nizko pod kap, da ga drseči sneg ne stisne.
Preko vsake zime je na našem področju vsaj nekaj snežnih padavin, ki povzročijo bolj ali manj debelo snežno odejo na strehi. Ob otoplitvi pa ta snežna odeja prične nenadoma drseti s strehe, kar lahko povzroči hude nevšečnosti. Osnovna in najboljša zaščita pred tem je namestitev ustreznih snegolovov na streho. Poleg tega snegolovi doprinesejo tudi k lažjemu vzdrževanju strehe.
Vendar, da bodo snegolovi tudi dejansko v polni meri opravili svojo nalogo, moramo pri njihovem načrtovanju namestitve na strehi upoštevati kriterije kot so naklon obstoječe strehe, vrsta strešne kritine in predvidena količina snežnih padavin.
Velja pravilo, da kolikor bolj je strma streha, toliko več snegolov je potrebno na njej. Na bolj strmi strehi je priporočljiva kombinacija točkovnih in linijskih snegolovov. Kombinacijo obeh vrst snegolov se priporoča tudi na strehi, ki je v urbanem naselju, kjer je gost promet vozil ali pešcev. Vsekakor pa je ob tem pomembno, da so snegolovi enakomerno porazdeljeni po celotni strehi do slemena. Če bodo snegolovi nameščeni samo v kapnem delu strehe, ne bodo zagotavljali varnost zdrsa snega. V kapnem predelu strehe praviloma pritrdimo točkovni snegolov na vsak ali vsaki drugi strešnik v drugi vrsti od spodaj (odvisno od naklona strehe), nadalje pa na vsak drugi, tretji ali četrti strešnik (odvisno od naklona strehe).
Ob načrtovanju števila snegolovov je zelo pomembno, da upoštevamo debelino snežne odeje in gostoto snega, ki ga zapade v našem okolju. Gostota snega je v Sloveniji od 10 do 60 kg/m3, kar je odvisno od geografske lege. Snežna gostota se poveča, če sneg zmrzne ali postane bolj moker. Na severni strani strehe se sneg zadržuje dlje časa. Ravno tako je problematična privetrna stran, kamor veter nanese več snega in je s tem celotna streha neenakomerno obtežena.
Daleč v največjem deležu se na sedanjih strehah uporabljajo točkovni snegolovi, v manjši meri pa linijski snegolovi. V primeru, da uporabimo na strehi le linijske snegolove, je pomembno, da je razmik med enim in drugim snegolovom od 3 do 3,5 metra. Če bo razmik večji, obstaja nevarnost, da snegolovi ne bodo zdržali potisne sile snežne odeje.
Poleg pravilne namestitve snegolovov na streho je za maksimalno izpolnitev njihove naloge pomembno tudi, da so ti izdelani iz dovolj močne in široke pločevine. Nekateri proizvajalci z varčevanjem materiala izdelujejo ožje snegolove s širino 35 mm in tudi manj. S tem pa obstaja nevarnost, da bo mimo ozkih snegolovov snežna odeja zdrsnila s strehe.
Prvotni snegolovi so bili izdelani iz jeklene pločevine in zaščiteni le s pokrivno barvo. Zaradi tega so bili pogosti problemi z rjavenjem. Že nekaj časa se sedaj uporabljajo materiali z dodatnimi površinskimi zaščitami, ki so več ali manj povsem odporni na zunanje vremenske razmere. Takšni materiali so pocinkana pločevina, pocinkana barvana pločevina, pocinkana prašno barvana pločevina, inox pločevina, bakrena pločevina in prašno pobarvana pločevina.

Ravna streha

V zadnjih letih so zlasti na sodobnih stanovanjskih zgradbah vse bolj pogoste izvedbe kombinacij poševnih in ravnih streh ali celo izključno ravnih streh. Glavni vzrok temu je gotovo velik napredek v izboljšanih hidroizolacijskih materialih.
Da bo ravna streha v svojem življenjskem ciklusu brez večjih problemov služila svojemu namenu, je še toliko bolj kot pri klasični poševni strehi pomembno njeno pravilno načrtovanje. Dosledno mora biti vgrajena dovolj kakovostna hidroizolacija, ravno tako tudi kvalitetna toplotna izolacija, zagotovljeno pa mora biti tudi dovolj hitro odvodnjavanje s strehe. Pod pojem »dovolj hitro odvodnjavanje s strehe« se šteje, da vsa meteorna voda s strehe odteče v maksimalno 24-tih urah.
Za sedanje hidroizolirane ravne strehe se v največ primerih uporabljajo hidroizolacije iz polimernih bitumenskih trakov (minimalno dvoslojne), mehkih strešnih trakov iz umetnih mas (PVC-P, FPP, EVA in PE-C-E-PW...) in kompozitnih strešnih trakov na osnovi EPDM. Večina sedanjih proizvajalcev hidroizolacijskih materialov zagotavlja 10 ali več letno garancijo. Življenjska doba takšnih hidroizolacij pa naj bi bila tudi 50 in več let.
Takšno visoko življenjsko dobo bo uspešno dočakal le tisti hidroizolacijski sloj, ki se mu kljub neposredni izpostavljenosti velikim temperaturnim obremenitvam ne bodo poslabšale njegove mehanske lastnosti. To pa pomeni, da bo dovolj sposoben prevzemati velike napetosti v materialu.
V primerjavi z nekdanjo bitumensko folijo ima sedanja bitumenska masa zaradi dodanih elasto in plastomerov precej boljšo odpornost na visoke in nizke temperature ter UV žarke. Največkrat se za ravno streho uporabljajo samolepilni ali varilni trakovi, ki imajo v sredini nosilec iz steklene tkanine ali PES filca, lahko tudi vložek bakrene folije (za zelene strehe).
Z izboljšanjem kvalitete hidroizolacijskih materialov in tehnologij tesnjenja strehe je postala precej aktualna tudi opcija ozelenitve ravne strehe. Kot takšna se že pojavlja pri sodobnih arhitekturah stanovanjskih objektov, še bolj pa se bo že v bližnji prihodnosti.
V primerjavi s klasično streho ima zelena streha kar nekaj prednosti. Ima lepši estetski videz, vegetacijska plast ščiti strešno konstrukcijo pred UV sevanjem ter preprečuje neposredne mehanske poškodbe kritine ob neurjih (toča, strela,...). Zniža se temperaturna obremenitev strehe (temperaturna razlika 90 do 100 ºC na klasični strehi se pri zeleni strehi zniža na 40 ºC), s čimer se vsaj podvoji življenjska doba hidroizolacijskih slojev. Izboljša se toplotna izolativnost objekta ter s tem zniža potrebna energija za ogrevanje in predvsem hlajenje objekta poleti. Zelena streha s svojo naravno sposobnostjo absorpcije zvoka močno izboljša tudi zvočno izolativnost objekta.
Pri načrtovanju zelene strehe je kot prvo potrebno konstrukcijo objekta uskladiti z ustrezno vrsto zelene strehe. Ob tem je potrebno upoštevati nosilnost gradbene konstrukcije, določiti potrebno razpoložljivo višino za sestavo zelene strehe, izoblikovati naklone za odvodnjavanje, uporabiti ustrezne hidroizolacijske ter toplotnoizolacijske materiale in načrtovati ustrezne sloje zelene strehe (drenaža, zaščitni in zadrževalni sloj, substrati, vegetacijski sloj).
Ozelenitev strehe na objektu se lahko izvede na intenziven ali ekstenziven način. Za ravno pohodno streho, ki ima enostaven dostop za vzdrževanje, strešna površina pa je pogosto v uporabi kot sestavni del bivanjskega prostora (park, pohodna terasa, pohodna zelenica…) je primerna intenzivna ali polintenzivna ozelenitev. Pri njej je minimalno 40 do 50 cm rastlinskega substrata, rastline so drevesa, trava in grmovje. Pri takšni izvedbi ozelenitve ima streha zahtevno vzdrževanje z obveznim zalivanjem in košnjo. Pri polintenzivni zazelenitvi je minimalno 25 cm substrata, travnato površino je treba zalivati in kositi.
Ekstenzivno ozelenitev se uporablja na ravni nepohodni strehi in poševni strehi, kjer je otežen dostop za njeno vzdrževanje. Na takšnem sistemu ozelenitve strehe je substrata 3 do 8 cm, rastline so sočnice, gomoljnice, zeli, sedumi, streha ima minimalno vzdrževanje, košnja ni potrebna, zalivanje je potrebno le izjemoma (predvsem pri poševni strehi). Ekstenzivna zazelenitev zadrži več kot polovico deževnice, ki tako naravno izhlapeva v ozračje, namesto da bi s strehe hipoma odtekla preko sistema odvodnjavanja. Zadrževanje meteorne vode je še toliko bolj pomembno ob hudih nalivih, ko je celotna infrastruktura odvajanja meteornih voda močno obremenjena.
Na našem trgu je v ponudbi sistem ekstenzivne zazelenitve, pri katerem so vnaprej vzgojene »zelene preproge«, ki omogočajo zazelenitev strehe v trenutku, ko je »preproga« položena na streho. Tako pridobimo vsaj leto dni prednosti v primerjavi z ostalimi sistemi zazelenitve (sajenje sadik in čakanje na njihovo rast), hkrati pa se izognemo nevarnosti izpiranja ali razpihovanja substrata. Takšna predpripravljena vegetacijska plast zagotavlja odlično rast rastlin od samega začetka brez dodatnih del in vzdrževanja. Le v določenih primerih zazelenitve poševnih streh je zaradi hitrejšega odtekanja vode in sušenja treba zagotoviti ustrezen zalivalni sistem. Tovrstna ekstenzivna zazelenitev je primerna tako za izvedbo ravnih kot poševnih zelenih streh. Zaradi svoje majhne površinske teže (maksimalno 55 kg/m²) in debeline (3 do 5 cm) je ena redkih zazelenitev, ki omogoča izvedbo zelene strehe na lahki podkonstrukciji (trapezna pločevina, les…). V kolikor ima objekt masivno betonsko podkonstrukcijo, je najprimerneje izvesti kombinirano obrnjeno streho oziroma tako imenovano »duo« streho. Takšna ekstenzivna zazelenitev se proizvaja v Sloveniji. Rastline so vzgojene in prilagojene okolju v katerem bodo »živele«, kar je dodatna prednost v primerjavi z ostalimi »tujerodnimi« zazelenitvami. S tem je takšna zelena streha enostavna, ekološka, ekonomična in okolju prijazna rešitev zazelenitve strešnih površin.

pripravil: M.A.