Brezplačna revija za ureditev bivalne okolice

Predstavitev

Kaj je revija Stik?

Reviji Stik sta brezplačni reviji, ki sta namenjeni za ureditev doma in okolice. Mesečno jih v poštne nabiralnike prejemajo hišna gospodinjstva in podjetja.

Kdo jo dobi?

Dolenjska izdaja revije Stik zajema celotno področje Dolenjske, Zasavja, Posavja, Bele krajine ter Kočevsko-Ribniško območje. Izhaja v mesečni nakladi 52.000 izvodov. V povprečju ima revija 64 strani. Ločena izdaja revije Stik za nadljubljansko - notranjsko območje pokriva širšo okolico Ljubljane, delno Gorenjsko ter Notranjsko. Izhaja v nakladi 38.000 izvodov. V povprečju ima revija 48 strani. Obe reviji izhajata v začetku vsakega meseca, razen, januarja, julija in avgusta.

Kakšna je revija?

Reviji temeljita predvsem na videzu visoko kakovostnega medija in sta s tem kot edini med slovenskimi brezplačniki povsem primerljivi z plačljivimi revijami najvišjega kakovostnega ranga. Notranje strani so tiskane na kvalitetnem 90 gramskem bioglos papirju formata A4 z videzom sijaja. Ovitek je tiskan na trdem 250 gramskem bioglos papirju. Celotni reviji sta vizualno profesionalno dodelani. V obeh revijah vsak mesec oglašuje več kot 250 različnih podjetij in obrti. Več kot dve tretjini revije zasedejo različni strokovni članki iz ureditve doma in okolice. Posamezen članek je precej obširen; v povprečju na 8-ih straneh. V njem se laičnega potrošnika kar najbolje seznanja z možnostmi izvedbe določene storitve, novitetami izdelka in tudi pastmi, še preden se ta odloči za storitev ali izdelek.

Zakaj je priljubljena?

Zaradi vizualno dovršene revije, kvalitetnega tiskanja, zelo obširne ponudbe in dejstva, da večino revije zasedejo poučni članki o gradnji in obnovi doma ter okolice, sta reviji Stik od leta 1999 z neprekinjenim izdajanjem postali najbolj priljubljen brezplačni medij med uporabniki v širšem osrednjem slovenskem prostoru.

Tehnični podatki revije

  • format A4
  • šivano z žico
  • notranje strani 90 g. bioglos papir
  • naslovnica 200 g. bioglos papir
  • obseg dolenjske izdaje revije Stik je v povprečju 64 strani
  • obseg nadljubljanske izdaje revije Stik je v povprečju 48 strani