Brezplačna revija za ureditev bivalne okolice

Rešitve za porabo vode in odplake

Če naše hišne odplake še vedno odtekajo v domačo greznico, pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja pa uporabljamo tudi za sanitarije, pranje in zalivanje vrta, bomo ne samo zaradi vse ostrejše zakonodaje, ampak tudi zaradi racionalnosti slej ko prej primorani zamenjati greznico z lastno čistilno napravo, javni vodovod pa v največji meri nadomestiti z zbiralnikom deževnice.

V povprečnem gospodinjstvu je dnevna poraba na osebo več kot 50 litrov za umivanje, pomivanje posode in pitje. To je voda, ki mora ustrezati zdravstvenim in higienskim predpisom (pitna voda). Poleg tega je dnevna poraba na osebo še nekaj manj kot 50 litrov za pranje avtomobila, perila, čiščenje, zalivanje rastlin in za toaletne namene. Za to vodo ni nujno, da ustreza kategoriji pitne vode. Žal pa se to vodo v Sloveniji še vedno v veliki večini izrablja iz vodovodnega omrežja. Glede učinkovitega koriščenja pitne vode je torej tu še velik potencial, ki ga bo potrebno v naslednjih letih vsekakor izkoristiti.
Delna rešitev je sicer v varčevanju porabe vode. Zlasti pri splakovanju v stranišču marsikdaj porabimo povsem preveč vode. To ne pomeni, da prenehamo splakovati po opravljeni mali potrebi, temveč, da na splakovalniku uporabljamo varčevalno tipko. K smotrnejši uporabi vode pripomore še varčna uporaba pralnega in pomivalnega stroja in vgrajene varčevalne armature.
Vendar bistveno več bomo privarčevali z uporabo deževnice iz naše strehe namesto koriščenja pitne vode iz javnega omrežja. Z izkoriščanjem deževnice lahko namreč prihranimo celo približno 50% pitne vode.
Voda iz javnega omrežja je trda voda. Zaradi tega v pralnem stroju, WC splakovalniku, pipah in grelnikih nastaja vodni kamen, ki zelo pogosto povzroča poškodbe na napravah. Teh problemov z deževnico ni, saj je izrazito mehka voda. Ker ta tudi ne vsebuje železa, mangana in drugih kovin, je v primerjavi s podtalnico bolj primerna za zalivanje rastlin.

Izbira ustreznega zbiralnika

Najbolj primerna streha za izrabo deževnice je tista, ki ima gladko površino. Torej je primernejša novejša kritina kot stara z grobo in pogosto poškodovano površino. Predvsem so primerni glineni strešniki, pa tudi kritina iz umetnih snovi. Starejši betonski strešniki in bitumenska kritina so manj primerni. Zaradi grobe površine se na takšni strehi zadržuje prah in druga nesnaga, ki jo deževnica s sabo odnaša do zbiralnika. Sicer gre deževnica še preko filtrirnega sistema, vendar kljub temu je pomembno, da že s strehe odteka čim bolj čista voda. Priporočljivo je, da se deževnica steka v hranilnik preko celotne površine strehe.
S strehe odteka deževnica po žlebovih in naprej po ceveh, ki so speljane preko glavnega jaška v rezervoar. Filtrirni sistem je nameščen pred vstopom deževnice v zbiralnik. Z uporabo finega filtra (mikro filtra) bomo dosegli najboljšo kakovost vode. S črpalko se vodo črpa iz hranilnika, ki potuje po vodovodnem razvodu do izpustov. Sedanji sodoben sistem omogoča samodejen vklop naprave za črpanje vode. Torej, ko odpremo izpustno pipo, prične deževnica teči iz nje. Takšen sistem ima s pomočjo senzorjev celo možnost samodejnega preklopa na dovajanje vode iz komunalnega omrežja v času, ko deževnice ni na razpolago. Na trgu je v ponudbi tudi opcija cenejšega črpališča, brez avtomatskega preklopa med deževnico in pitno vodo. V tem primeru moramo ob izpraznjenem rezervoarju preko ventilov ročno preklopiti na javno vodovodno omrežje.
V največ primerih je rezervoar deževnice vkopan v zemljo zraven stavbe. S tem je hranilnik skrit in po nepotrebnem ne zaseda dodatnega prostora. Poleg tega je zaščiten pred toploto in sončno svetlobo. Shranjena deževnica pa ima ustrezno nizko temperaturo. Posledično se s tem zavira razmnoževanje mikroorganizmov. Za vgradnjo polietilenskega hranilnika v zemljo ni potrebnega betonskega temelja. Enostavno le izkopljemo dovolj veliko jamo. Priporočljivo je, da je višina jame čimbolj točna z višino rezervoarja, širina pa približno pol metra širša od zunanjega premera posode. Dno jame mora biti utrjeno in poravnano oziroma ravno, saj sicer zgornji pokrov rezervoarja ne bo poravnan s terenom. Upoštevamo naj še dovod električne energije za delovanje sesalne črpalke.
Največkrat je sedanji rezervoar deževnice izdelan iz polietilena, v okrogli ali pravokotni obliki. Za pravokotno obliko bomo morali skopati več površine, za okroglo obliko pa bo potreben globlji izkop. Stene rezervoarja iz polietilena imajo gladko površino, kar je za shranjevanje deževnice zelo primerno, saj s tem ne prihaja do nabiranja mikroorganizmov na površini sten.
Izberemo lahko tudi betonski rezervoar. Ta je še posebej priporočljiv za teren, kjer je nivo podtalnice visok. V primerjavi s polietilenskim rezervoarjem je ta težji, kar je njegova določena prednost, saj je dovolj stabilen tudi v primeru večjih poplav. Izbiramo lahko med monolitnim in segmentnim rezervoarjem. Monolitni je izdelan skoraj v enem kosu, njegova vgradnja pa je zelo enostavna. V gradbeno jamo na pripravljeno betonsko podlago le namestimo rezervoar in na njega prilepimo pokrov. Segmentni rezervoar je sestavljen iz več delov. Velikost rezervoarja lahko s sestavljanjem posameznih delov prilagodimo našim potrebam. Zaradi možnosti sestavljanja je takšen rezervoar primeren zlasti na težje dostopnem mestu vgradnje.
Pri izbiri rezervoarja je pomembno, da izberemo tistega, ki ima ustrezno prostornino glede na naše razmere in potrebe. Če bo rezervoar premajhen, nam bo v sušnem času seveda primanjkovalo deževnice, v primeru prevelikega rezervoarja pa bo obstajala nevarnost onesnaženja deževnice v njem zaradi njenega premajhnega odvzema. Rezervoar s prostornino 5 m3 je primeren za 3 do 4 člansko gospodinjstvo.
Dotočna cev v rezervoar mora biti pravilno speljana. Ta ne sme biti vgrajena na vrhu rezervoarja, temveč na njegovem dnu. S tem se bo dovedena deževnica s shranjeno v rezervoarju celotno premešala. Z vgrajeno dotočno cevjo na vrhu rezervoarja pa se bo premešala le zgornja plast vode. Rezervoar deževnice mora imeti pretok, skozi katerega se v primeru polnega rezervoarja deževnica pretaka v ponikalnico.

Ko se cev zamaši

Kljub pravilno izvedenem kanalizacijskem razvodu se cevovod zamaši predvsem zaradi metanja različnih snovi v odtok, ki nikakor ne sodijo tja. Najbolj pogosto so to damski vložki, kondomi, ostanki las, večji kosi papirja, robčki, papirnate brisače, olja in masti. Problem so tudi pralni praški, ki se lahko na horizontalnih stenah cevovoda nabirajo in strjujejo.
Če je zamašitev cevi na dosegljivem mestu oziroma na začetku odtočne cevi, odmašitev lahko hitro in enostavno sami rešimo. Večji problem nastane z zamašitvijo cevi na nedosegljivem mestu. Na trgu so sicer v ponudbi čistila, ki vsebujejo agresivne snovi. Najbolj pogosta so to lužni kamen, natrijev nitrit ali natrijev klorid. Na mestu zamašitve blizu začetka odtočne cevi lahko odmašitev hitro sami opravimo s pomočjo posebnega vakuumskega orodja, s katerim se ustvari podtlak, z žičnato palico ali z močnejšim vodnim curkom.
V kolikor zamašitve sami ne moremo sanirati, bo potrebna pomoč ustreznega strokovnjaka. Točno lokacijo zamašitve cevovoda kanalizacijski mojster določi z napravo, ki jo sestavljajo sonde z vgrajenimi TV kamerami, katere so povezane z računalnikom. Največkrat so kamere samohodne in daljinsko vodene. Zaradi njihovih majhnih dimenzij se lahko njih uporablja v cevovodu z minimalnim profilom 20 mm. S pomočjo posebnega lokatorja in video kamere nekateri usposobljeni mojstri lahko točno locirajo mesto skrite napake v cevovodu (posedena cev, slepi priklop, jašek, ipd).
Odmašitev cevovoda se največkrat opravi s posebnim strojem z jekleno žico za čiščenje cevi ali s postopkom čiščenja na principu visokega pritiska. Postopek visokotlačnega čiščenja temeljito opere obloge na ceveh. Celoten pritisk temelji na tako močnem pritisku vode (do 100 barov), da le-ta razbije in s tem odstrani umazanijo.
V primeru poškodovanih kanalizacijski cevi nekateri mojstri izvajajo sanacijo cevovoda samo na določenem kritičnem mestu. S tem ni potrebno prenavljati celotnih kanalov, kar bi v dokončanem stanovanju predstavljalo velik problem.
Sanacijo kanalizacijske cevi s premerom od 75 mm do 800 mm se lahko izvede z uvlačenjem nove cevi manjšega, istega ali celo večjega premera. Poškodovano cev se nadomesti s polietilensko, polipropilensko ali drugo kvalitetno cevjo, na katero je možno izvesti vse potrebne priključke. Druga možnost je sanacija cevovoda s pomočjo prevlek iz steklenih vlaken. S to metodo se uspešno popravijo poškodbe tako v cevi kot tudi na spojnih mestih. Prevleka iz steklenih vlaken je debela največ 6 mm in je nerobata, kar ne poslabša hidravličnih in pretočnih lastnosti cevi.
Vgradnja posebnega tesnila v notranjost poškodovane cevi je novejša sodobnejša možnost adaptacije cevovoda. Najprej se cevovod temeljito očisti. Zatem se s pomočjo črpalke posebno samotesnilno tekočino vbrizga v notranjost cevi. Sestava omenjene tekočine temelji na mineralno kristalno osnovi. Razporejena tekočina na hiter način samodejno zatesni vsa kritična mesta na notranjih stenah cevovoda.

Rešitev s čistilno napravo

Če gledamo le s finančne plati je vgradnja lastne čistilne naprave po večini strošek, ki se ne povrne čez noč. Pri njej niti ni namen, da bi se v nekaj letih strošek investicije povrnil. Poglavitna stvar je ta, da se z njeno vgradnjo dolgoročno reši problem skladiščenja hišnih odplak. Takšna čistilna naprava bo služila nam in vsaj še eni generaciji naših zanamcev. S tem bo torej trajno zadoščeno vse ostrejšim okoljevarstvenim predpisom.
Če primerjamo stroške štiri članskega gospodinjstva pri uporabi lastne čistilne naprave in nepretočne greznice velikosti slabih 10m3, lahko ugotovimo, da je letni strošek črpanja in odvoza odplak iz greznice približno kar 1200 evrov. Letni strošek male čistilne naprave je 50 evrov s črpanjem in odvozom odplak ter 40 evrov za porabo električne energije. Stroški čistilne naprave se sicer nekoliko razlikujejo od vrste naprave in proizvajalca. Nekatere izvedbe čistilnih naprav sedaj na primer delujejo brez elektrike. Razlika med enim in drugim stroškom je na leto torej več kot očitna. Iz tega vidika se investicija v lastno čistilno napravo v primerjavi z greznico povrne v zelo kratkem času.
Cena male čistilne naprave je v največji meri odvisna od njene zmogljivosti, ki je neposredno odvisna od števila uporabnikov. Zmogljivost čistilne naprave se izraža s kratico PE (populacijski ekvivalent). To je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, ki ga povzroča en prebivalec na dan. Za potrebe gospodinjstva v enodružinski hiši je primerna mala čistilna naprava zmogljivosti od 4 do 6 PE. Cena male čistilne naprave je odvisna tudi od tega ali napravo vgradimo samostojno, oziroma jo saniramo v obstoječo greznico.
Cenovno najbolj ugodna opcija bo, če se z več sosednjimi hišnimi gospodinjstvi skupaj dogovorimo za eno večjo čistilno napravo, katero pozneje skupaj uporabljamo. Seveda morajo vsi sosedi biti pripravljeni za pošten odnos, saj je potrebno glede na število uporabnikov v gospodinjstvu in količino potrošene vode porazdeliti ne samo deleže investicije, temveč tudi poznejše sicer minimalne stroške.
Gospodinjstva, ki uporabljajo lastno greznico ali javno kanalizacijo, so zavezanci k plačevanju državne pristojbine za odvajanje komunalne odpadne vode. Njo običajno izdaja lokalno komunalno podjetje s položnico za vodovod. Podlaga za višino izračuna pristojbine pa je količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja in je približno polovico cene za porabljeno pitno vodo. Hišna gospodinjstva, ki imajo svojo čistilno napravo, lahko uveljavljajo 90% zmanjšanje omenjene pristojbine.
Odvisno od občinskega odloka si je v nekaterih slovenskih občinah možno pridobiti subvencijo za gradnjo lastne čistilne naprave, v nekaterih drugih občinah pa ne. Vsekakor se nam splača pozanimati na pristojnem občinskem uradu o možnosti pridobitve subvencije.

Različne vrste naprav

Princip delovanja male čistilne naprave, imenovana tudi »biološka naprava« je isti kot pri delovanju mikroorganizmov v naravnem okolju, ki postopoma razgrajujejo odplake. Razlika je le v tem, da mikroorganizmi v napravi zaradi večje količine nečistoče, zraka in vode to delo opravljajo v bistveno večjem obsegu in hitreje. V takšni napravi je torej nadzorovano gojišče bakterij, ki predelujejo biološko razgradljivo umazanijo. V fekalni vodi mikroorganizmi lebdijo v večjih skupinah, s pomočjo posebnih nosilcev pa se ti v napravi lahko razrastejo v tako imenovano biomaso. Ob tem pa mikroorganizmi lahko očistijo le odpadno vodo, ki je onesnažena z organskimi odpadki. To pomeni, da je v takšno napravo lahko speljana odpadna voda iz stranišča, kuhinje (pomivalni stroj, pomivalno korito) in kopalnice (pralni stroj, banja, prha, umivalnik). V biološko čistilno napravo ne smemo spuščati mineralnih in jedilnih olj, masti, težje razgradljivih organskih odpadkov, tekstilnih odpadkov, zdravil, plastičnih delcev, barve, topila, umetna gnojila, in tudi deževnico ne, ki bi presegla več kot 5% delež.
Odvisno od modela in proizvajalca ima biološka čistilna naprava različne tehnologije čiščenja. Te se razlikujejo predvsem po tem ali mikroorganizmi lebdijo v fekalni vodi ali so ti pritrjeni na nosilce. Fekalna voda se z biološko razgradnjo lahko obdeluje v biološkem reaktorju s postopkom z aktivnim blatom, v biološkem reaktorju s pritrjeno biomaso, s prezračevanjem v naravni ali prezračevani laguni ter z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin (rastlinska čistilna naprava). Metode čiščenja v napravah se vse bolj izpopolnjujejo. Tako so na trgu različne izpopolnjene različice naprav s še bolj učinkovito tehnologijo obdelave odpadne vode. Kot takšne delujejo z izpopolnjeno električno in mikroprocesorsko tehnologijo z oživljenjem biomase preko prepihovanja. To sta sekvenčni biološki reaktor in biološki nosilec Kristobalit. Sodobna opcija je tudi membranska naprava. V njej se odplake čistijo preko drobne polpropustne membrane. Ta zadržuje tudi bacile, viruse in spore. Torej mikroskopsko zelo majhne delce.
Poleg stopnje učinkovitosti in velikosti naprave so pri njeni izbiri pomembni tudi stroški vzdrževanja in poraba energije, življenjska doba naprave, dolžina garancije in enostavnost upravljanja.
Največkrat je posoda čistilne naprave izdelana v kompaktnem ohišju iz plastičnega ali kakšnega drugega materiala. Njena oblika je običajno ovalna. Širina in višina ohišja je približno dva metra. Ker gre za napravo, ki se bo v zemlji nahajala verjetno kar nekaj desetletij, je pomembno, da ima naprava vsaj 25 let jamstva na konstrukcijsko stabilnost, saj se v njej dogajajo dinamični hidravlični procesi in tudi sama zemljina nikoli ne počiva. Vse kar je manj, lahko pomeni predčasen izkop in uničenje že zasajene in kultivirane površine okoli hiše. Priporočljivo je, da je naprava izdelana iz enega kompaktnega kosa, sicer lahko med delovanjem povzroči njeno netesnost, kar je posledica nepravilnega delovanja naprave. Pri napravi iz lite umetne mase naj preverimo, če je le-ta sestavljena iz dveh polovic ali je vlita v monolitnem kosu. Rezervoar naprave naj bo izdelan iz čistega polietilena, brez dodanega reciklažnega materiala.
Večina čistilnih naprav za svoje delovanje potrebuje 220 V električno energijo, vendar je njena poraba zanemarljiva. Praviloma se naprava vklopi le do 3 krat na dan za nekaj minut in ne deluje ves čas. Naprava lahko brez posledic dan ali dva deluje brez elektrike. Če deluje brez elektrike več dni, se biološki procesi v napravi precej upočasnijo in učinek čiščenja se poslabša, vendar se pri ponovnem dovodu električne energije stanje hitro normalizira. Že prej je bilo omenjeno, da nekatere naprave (anaerobne) delujejo tudi brez električne energije. Njihov način delovanja je povsem samodejen, brez povzročanja hrupa. Tudi vse ostale sedanje izpopolnjene naprave delujejo praktično brez hrupa.
Prečiščena voda iz naprave vsebuje žive bakterije in jo lahko neposredno spuščamo v okolje. Približno enkrat na leto je potrebno iz rezervoarja naprave izčrpati odpadno goščo, v kateri se nabirajo odmrle bakterije.
Ob upoštevanju navodil proizvajalca o obratovanju in vzdrževanju sedanje kvalitetne čistilne naprave, vzdrževanja z njo načeloma sploh ni. Približno enkrat letno je potreben temeljit pregled naprave, ki ga naj po možnosti izvede usposobljen serviser.
Kljub sedanjim vse bolj izpopolnjenim izvedbam malih čistilnih naprav pa naj vendarle bomo pri njihovi izbiri vseeno previdni. Predvsem pri napravah nizkega cenovnega razreda lahko v 20 letnem delovanju tekoči stroški bistveno presegajo stroške investicije. Tekoče stroške predstavlja poraba električne energije, stroški odvoza in čiščenja odvečnega mulja ter stroški za popravila.
Sanacija greznice s čistilno napravo je hitra in enostavna. V obstoječo nepretočno ali pretočno greznico enostavno vstavimo čistilni modul, s katerim greznico spremenimo v biološko čistilno napravo. Modul pritrdimo na steno ali strop greznice. Priporočljivo je, da pred sanacijo izvajalec naredi temeljit pregled obstoječe greznice in oceni na kakšen način je možna preureditev greznice.

pripravil: M.A.